Habitatge unifamiliar a Vallvidrera

YLAB Arquitectes, Client privat, Fotos: Marcela Grassi, YLAB

La casa és a Vallvidrera, un barri residencial que s'enlaira sobre la ciutat de Barcelona a l'entorn del parc natural de Collserola. La petita parcel·la, de dimensions molt reduïdes, geometria irregular i acusat desnivell, està situada entre una vall i un bosc de pins.

Els clients, una parella ja jubilada que havia viscut tota la vida a la parcel·la, havien decidit complir el somni de construir-se una casa nova. L'habitatge havia de ser modern, funcional i de fàcil manteniment.Els objectius del projecte eren aconseguir una superfície d'edificació màxima, costos ajustats i optimitzar l'orientació de les finestres cap a la vall alhora que protegir la intimitat de l'interior.

Per això es va crear un monovolum compacte de tres plantes la geometria de les quals neix de la forma i desnivell de la pròpia parcel·la, reprenent la tipologia local de cobertes inclinades i eixamplant-se a les seves plantes superiors per guanyar una superfície addicional.

Formalment aquest volum consisteix en una galleda en què cadascuna de les seves cares es divideix en quatre quadrants. Les cares superiors s'extrueixen cap amunt per formar una coberta fortament inclinada. Les cares de façana es giren cap a fora buscant la millor orientació al paisatge o la protecció de les mirades dels veïns.

La façana consisteix en una única pell contínua color blanc mat que envolta per igual, les parets cegues, la coberta i els buits de façana. Així, els tancaments fixos de vidre i els practicables mitjançant porticons d'alumini perforat, queden totalment enrasats amb la façana formant part d'aquesta pell.

L'accés de vianants i rodat des del carrer, per la part baixa de la parcel·la, té lloc per una tanca semicalada d'acer cortén.

Els espais exteriors estan formats per dues terrasses, una frontal al nivell del carrer i una posterior més elevada que dóna accés a la vivenda, i una escalinata lateral que les comunica. La resta del terreny s'ha modelat triangulant les arracades i formant rampes. Tot el terreny s'ha pavimentat amb pissarra rovellada típica de la serra de la Colserolla, bé amb peces llargues i estretes per a les zones planes, bé amb peces petites i irregulars a les parts inclinades.

Perspectiva de la façana

Perspectiva de la façana

parcialment inclinada

Contraventanas perforadas de aluminio lacado en blanco

Contraventanas perforadas de aluminio lacado en blanco

Porticons perforats d'alumini lacat en blanc
Detall de la tanca exterior

Detall de la tanca exterior

semicalatge d'acer cortén. Vista interior

Perspectiva de la façana

Perspectiva de la façana

parcialment inclinada

Contraventanas perforadas de aluminio lacado en blanco

Contraventanas perforadas de aluminio lacado en blanco

Porticons perforats d'alumini lacat en blanc
Detall de la tanca exterior

Detall de la tanca exterior

semicalatge d'acer cortén. Vista interior

Els paviments interiors i el revestiment dels lavabos estan realitzats en pedra natural calcària Capri polida color ivori, en la mateixa tonalitat que les parets, acabades amb pintura color blanc ivori igual que les fusteries interiors. Els tons ivori contrasten amb la fusta de noguera tenyida, que igual que la pissarra exterior i l'acer cortén, aporten textures i colors propis de les terres de la Collserola.

TV3 - Televisió de Catalunya - Vídeo del Projecte:

Back to Top